Sökning

På denna flik hittar du lärresurser som sparats i Biblioteket för öppna lärresurser. Du kan använda begränsningar för lärande.
Begränsa sökningen

Sökresultat

Sökresultat 1
Lärresurs
2023
Biblioteket för öppna lärresurser
Högskoleutbildning Självständig utveckling av kompetens Yrkesutbildning käsityöala
Tillåtna användningssyften: CC BY-NC-ND 4.0 Vad betyder det här?
Sparad:
Sökresultat 2
Lärresurs
2023
Biblioteket för öppna lärresurser
Grundläggande utbildning Högskoleutbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning
Tillåtna användningssyften: CC BY 4.0 Vad betyder det här?
Sparad:
Sökresultat 3
Lärresurs
2023
Biblioteket för öppna lärresurser
Högskoleutbildning Självständig utveckling av kompetens maksuvalmius
Tillåtna användningssyften: CC BY-SA 4.0 Vad betyder det här?
Sparad:
Sökresultat 4
Sökresultat 5
Lärresurs
2023
Biblioteket för öppna lärresurser
Högskoleutbildning maatalousala
Tillåtna användningssyften: CC BY 4.0 Vad betyder det här?
Sparad:
Sökresultat 6
Lärresurs
2023
Biblioteket för öppna lärresurser
Högskoleutbildning Yrkesutbildning
Tillåtna användningssyften: CC BY-SA 4.0 Vad betyder det här?
Sparad:
Sökresultat 7
Lärresurs
2023
Biblioteket för öppna lärresurser
Högskoleutbildning maatalousala
Tillåtna användningssyften: CC BY 4.0 Vad betyder det här?
Sparad:
Sökresultat 8
Sökresultat 9
Lärresurs
2023
Biblioteket för öppna lärresurser
Högskoleutbildning maatalousala
Tillåtna användningssyften: CC BY 4.0 Vad betyder det här?
Sparad:
Sökresultat 10
Lärresurs
2023
Biblioteket för öppna lärresurser
Högskoleutbildning Yrkesutbildning
Tillåtna användningssyften: CC BY-SA 4.0 Vad betyder det här?
Sparad:
Sökresultat 11
Lärresurs
2023
Biblioteket för öppna lärresurser
Högskoleutbildning Yrkesutbildning
Tillåtna användningssyften: CC BY-SA 4.0 Vad betyder det här?
Sparad:
Sökresultat 12
Lärresurs
2023
Biblioteket för öppna lärresurser
Högskoleutbildning Självständig utveckling av kompetens pedagoginen johtaminen ammatillinen opettajankoulutus tieto- ja viestintätekniikka
Tillåtna användningssyften: CC BY-NC-ND 4.0 Vad betyder det här?
Sparad:
Sökresultat 13
Lärresurs
2022
Biblioteket för öppna lärresurser
Högskoleutbildning economical sustainability corporate responsibility sustainable management
Tillåtna användningssyften: CC BY-NC-SA 4.0 Vad betyder det här?
Sparad:
Sökresultat 14
Lärresurs
2023
Biblioteket för öppna lärresurser
Högskoleutbildning Yrkesutbildning eläintaudit taudinaiheuttajat
Tillåtna användningssyften: CC BY-SA 4.0 Vad betyder det här?
Sparad:
Sökresultat 15
Lärresurs
2023
Biblioteket för öppna lärresurser
Högskoleutbildning Yrkesutbildning lean-ajattelu
Tillåtna användningssyften: CC BY-SA 4.0 Vad betyder det här?
Sparad:
Sökresultat 16
Lärresurs
2023
Biblioteket för öppna lärresurser
Högskoleutbildning Yrkesutbildning kannattavuus maksuvalmius vakavaraisuus
Tillåtna användningssyften: CC BY-SA 4.0 Vad betyder det här?
Sparad:
Sökresultat 17
Lärresurs
2023
Biblioteket för öppna lärresurser
Högskoleutbildning Självständig utveckling av kompetens budjetointi maatilatalous maksuvalmius
Tillåtna användningssyften: CC BY-SA 4.0 Vad betyder det här?
Sparad:
Sökresultat 18
Lärresurs
2023
Biblioteket för öppna lärresurser
Högskoleutbildning Yrkesutbildning maatalousmaa kasvinviljely
Tillåtna användningssyften: CC BY 4.0 Vad betyder det här?
Sparad:
Sökresultat 19
Lärresurs
2023
Biblioteket för öppna lärresurser
Högskoleutbildning verotus
Tillåtna användningssyften: CC BY-SA 4.0 Vad betyder det här?
Sparad:
Sökresultat 20
Lärresurs
2023
Biblioteket för öppna lärresurser
Högskoleutbildning Yrkesutbildning
Tillåtna användningssyften: CC BY-SA 4.0 Vad betyder det här?
Sparad: