Du håller på att logga in på Finna eller en tjänst byggd på Finna-plattformen, t.ex. ett webbibliotek. Finna är en helhet som innefattar söktjänster hos bibliotek, arkiv och museer.

Finna respekterar dina personuppgifter!

Tjänsten sparar bara sådana personuppgifter som behövs för att genomföra den, som namn, e-postadress, användarnamn, bibliotekskortets nummer, PIN-kod och vilka bibliotek du använder. Närmare information om personuppgifterna som sparas och hur de behandlas, inklusive uppgifternas överlämnande och spartider, finns på sidan Dataskydd.

Om du loggar in på tjänsten med ditt användarnamn eller bibliotekskort för systemet hos ett bibliotek som du redan använder, överförs de nödvändiga uppgifterna automatiskt från bibliotekets system till Finna-tjänsten. I Finna-tjänsten kan du också själv spara och ändra dina personuppgifter. Personuppgifterna behandlas för tjänsteproduktionen vid Nationalbiblioteket och CSC – IT-centret för vetenskap (tjänsteproducenterna) samt vid organisationerna som tillhandahåller material i Finna.

Med det här formuläret kan du återta ditt godkännande av dina personuppgifters behandling och radera dina uppgifter från Finna genom att ta bort ditt konto från tjänsten.

Du kan bli tvungen att godkänna behandlingen av dina personuppgifter i Finna på nytt, om du loggar in på tjänsten från en annan enhet eller med en annan webbläsare än tidigare, eller har tömt cacheminnet eller loggar in på en Finna-webbplats som du inte använt tidigare.