Sökning

Om oss

Vad är Arcada Finna?

Arcada Finna är en söktjänst som innehåller allt tryckt material i Arcadas bibliotek och en del av det elektroniska materialet. Logga in med ditt Arcada-användarnamn och -lösenord för att få åtkomst till det elektroniska materialet utanför Arcadas nätverk. Efter att du loggat in kan du koppla ditt bibliotekskort till ditt konto. Då kan du också förnya dina lån och reservera böcker via Arcada Finna.

Behöver du e-material (t.ex. vetenskapliga artiklar eller e-böcker)?

Via Libguiderna har du åtkomst till allt e-material inom ditt studieområde. Där finns också länkar till annat material som är relevant för just ditt ämnesområde samt skrivråd och tips för informationssökning.

Ge gärna ris och ros! Tjänsten utvecklas på basen av den respons biblioteket får in.

Arcada Finna är en del av nationella Finna

Arcada Finna är Arcadas lokala version av den nationella söktjänsten Finna. Finna ger tillgång till material i Finlands bibliotek, arkiv och museer. Finna administreras av Nationalbiblioteket, och är en del av undervisnings- och kulturministeriets projekt Det nationella digitala biblioteket (NDB).