Registerbeskrivning

Registerbeskrivning för sökportalen Finnas kundregister

Registeransvarig
 • Nationalbiblioteket
 • Biblioteksnättjänster
 • PB 26 (Ekogatan 4)
 • 00014 Helsingfors universitet
 • Tfn 09 1911
Ansvarsperson för registerärenden
 • Erkki Tolonen, utvecklingschef
 • Biblioteksnättjänster
 • Nationalbiblioteket
 • PB 26 (Ekogatan 4)
 • 00014 Helsingfors universitet
 • Tfn 050 576 2869
 • E-post: erkki.tolonen(at)helsinki.fi
Regelmässiga informationskällor

Personuppgifterna fås från kundernas hemorganisationers kundregister. Användarna sparar själva de uppgifter som behövs för de individualiserade funktionerna.

Regelmässigt överlåtande av uppgifter

Uppgifterna lämnas inte ut.

Registrets namn

Sökportalen Finnas kundregister.

Grund för förande av registret

Registret har grundats för att upprätthålla kunduppgifternas entydighet.

Registrets ändamål

Registret används för att identifiera användarna, i syfte att erbjuda dem individualiserade tjänster. Ett exempel på individualiserade tjänster är sökbevakningstjänsten, som skickar kunden e-post om nya sökträffar.

Typ av uppgifter i registret
Användarens basuppgifter
 • Användarnamn
 • Användarspråk
 • Namn
 • Relation till läroanstalten eller organisationen
 • E-postadress
 • Bibliotekskortens uppgifter
Uppgifter som sparas för de individualiserade funktionerna
 • Användarens personliga inställningar
 • Favoriter
 • Taggar
 • Kommentarer
 • Recensioner
 • Reservationer
 • Lån
 • Avgifter
 • Referenser som sparats bokhyllan
 • Material som sparats i Mitt material
 • Tidskrifter som sparats i Mina tidskrifter
Dataskyddsprinciper

Uppgifterna sparas endast i elektronisk form. Endast administratörerna, som identifieras med hjälp av användarnamn och lösenord, har tillgång till uppgifterna.

Personuppgifternas förvaringstid

Personuppgifterna sparas i 12 månader efter den senaste inloggningen.

Rätt till insyn

Om en användare vill kontrollera vilka uppgifter om honom eller henne som har sparats i registret, ska han eller hon ta kontakt med ansvarspersonen för registerärenden.

Korrigering av felaktiga uppgifter

Om de personuppgifter som överförts från hemorganisationen är felaktiga, ska användaren kontakta sin hemorganisation. Vid behov kan användaren också kontakta ansvarspersonen för registerärenden.