Sökning

Dataskyddsbeskrivning

1a. Registeransvarig

Nationalbiblioteket
Biblioteksnättjänster
PB 15 (Unionsgatan 36)
00014 Helsingfors universitet
Telefon: 02941 911

1b. Uppgiftsskyddsombud

Helsingfors universitets dataskyddsombud når du på adressen
tietosuoja(at)helsinki.fi

2. Kontaktuppgifter vid frågor om behandlingen av uppgifter

finna-palaute(at)helsinki.fi

3. Registrets namn

Finna-tjänstens register över användaruppgifter

4. Ändamålet med hanteringen av personuppgifter och grund för hanteringen

Personuppgifterna hanteras för att upprätthålla kunduppgifternas entydighet och identifiera användarna som loggar in på Finna-tjänsten. Personuppgifterna hanteras också i syfte att erbjuda användarna kundfunktioner och individualiserade tjänster med hjälp av Finna. Ett exempel på en individualiserad tjänst är nyhetsvakten, genom vilken användaren får information om nya referenser i söket per e-post. Uppgifterna hanteras för produktionen av tjänsten vid Nationalbiblioteket (registeransvarig) och CSC – IT-centret för vetenskap (uppgiftshanterare).

Därtill hanteras användarnas personuppgifter för att följa upp tjänstens användning med ett analyssystem (Matomo), om användaren har gett sitt samtycke till detta. Systemet som används för användaranalyserna är konfigurerat så att användarens IP-adress anonymiseras. Det sker genom att IP-adressens två sista oktetter nollas. Analyssystemet används på servern vid CSC – IT-centret för vetenskap så att spårningsinformationen inte kommer utanför den säkra miljön.

När användaren besöker denna webbtjänst sparas informationen om händelsen (bl.a. IP-adressen) tillfälligt för hantering.

Grunden för hanteringen är den registeransvarigas berättigade intresse och den registrerades samtycke (de personuppgifter som behandlas i analyssystemet).

5. Uppgifter i registret

Användarens basuppgifter

 • Användarnamn
 • Användarspråk
 • Namn
 • Relation till läroanstalten eller organisationen
 • E-postadress
 • Bibliotekskortens uppgifter

Uppgifter som sparas för individualiserade funktioner

 • Användarens personliga inställningar
 • Favoriter
 • Taggar
 • Kommentarer
 • Recensioner
 • Reserveringar
 • Lån
 • Avgifter
 • Sparade sökningar
 • Material som sparats i favoriter

Uppgifter som sparas i analyssystemet för analys av användningen

 • Anonymiserad IP-adress (anonymiseringen sker genom att IP-adressens två sista oktetter nollas)
 • Webbläsarens typ och version
 • Webbläsarens språkversion
 • Operativsystem
 • Enhetens märke, typ och modell
 • Skärmtyp
 • Insticksprogram
 • URL-referens (senast besökt sida)
 • Sidladdningar
 • Klickningar
 • Land, region och stad som begäran skickades från
 • Sökord
 • Använda filter (facetter)
 • Sökningens typ och mål (Solr, CDI, EDS, Summon)
 • Besökta posters format
 • Besökta posters källa
 • Är den besökta posten tillgänglig på nätet

Övriga uppgifter

 • Uppgifter som sparas i cacheminnet och är nödvändiga för användningen av webbtjänsten
 • Den platsinformation som kunden har delat eller angett

6. Lagenliga informationskällor

Personuppgifterna inhämtas från kundregistren för användarnas hemorganisationer eller användaren sparar själv sina uppgifter i Finna-tjänsten. Uppgifterna för individualiserade funktioner sparar användaren själv.

I sökningar i Finna Street används platsinformation som sökvillkor. Denna platsinformation kan anges frivilligt eller användaren kan dela sin egen plats. Det är frivilligt att dela sin egen plats och användarens platsinformation behandlas inte utan en uttrycklig begäran av användaren. Användaren kan också spara sökvillkoren.

7. Hantering och skydd av känsliga personuppgifter

Känsliga personuppgifter behandlas inte i Finna-tjänsten.

8. Personuppgifternas förvaringstid och radering av onödiga personuppgifter

Användarens personuppgifter sparas i Finna-tjänsten tills det har gått 18 månader från senaste inloggning eller användaren avslutar sitt konto.

9. Automatiskt beslutsfattande och profilering

Tjänsten innehåller inte automatiserat beslutsfattande eller profilering i samband med personuppgifterna.

10. Lagenlig överföring av uppgifter

Tjänsten hanterar uppgifter som överförs vid användning av bibliotekssystemets tjänstegränssnitt. Uppgifterna behandlas vid utförande av och bläddring i lån, förnyelser, reserveringar och avgifter. Personuppgifterna förmedlas till bibliotekssystemet, där bibliotekssystemets administratör ansvarar för behandlingen av dem.

11. Överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Uppgifter överförs inte.

12. Dataskyddsprinciper

Uppgifterna sparas enbart i elektroniskt format. Endast systemets administratörer har åtkomst till uppgifterna. Administratörerna identifieras med användarnamn och lösenord.

13. Rätt till insyn

För att kontrollera vilka personuppgifter om användaren tjänsten har insamlat, ska användaren kontakta tjänstens administratör Nationalbiblioteket på Finna.fi-webbplatsens blankett för feedback https://finna.fi/Feedback/Home.

14. Rätt att kräva korrigering eller radering av uppgifter

Användaren kan när som helst radera sina uppgifter från Finna genom att avsluta sitt konto. Om det finns fel i personuppgifterna som överförts från användarens hemorganisation, ska användaren kontakta sin hemorganisation. Vid behov kan användaren kontakta tjänstens administratör Nationalbiblioteket på Finna.fi-webbplatsens blankett för feedback https://finna.fi/Feedback/Home.

15. Övriga rättigheter som gäller hanteringen av personuppgifter

Användaren har rätt att be dataombudsmannen bedöma om tjänstens funktioner är lagenliga (tietosuoja@om.fi).