Dataskydd

Hantering av kunduppgifter i Finna

Om man loggar in med Finna-konto sparas användarnamnet och användarens namn och e-postadress i Finna. När användaren loggar in i Finna med sitt bibliotekskort sparas kortets nummer och pinkod, användarens för- och efternamn, e-postadress och hembibliotek i tjänsten. Vid Haka-inloggning sparas användarnamnet och användarens namn och e-postadress automatiskt i Finna. Uppgifterna används för följande ändamål:

Uppgift Ändamål
Användarnamnet Identifierar användaren
E-postadress Den adress som i första hand används, användaren kan ändra uppgiften i Finna
Förnamn Identifierar användaren och används för att visa information
Efternamn Identifierar användaren och används för att visa information
Bibliotekskortets nummer Identifierar användaren
Pinkoden Identifierar användaren i olika tjänstegränssnitt
Hembibliotek Det ställe där beställningar i första hand avhämtas, användaren kan ändra uppgiften i Finna

Till den e-postadress som sparas i Finna skickas bara sådana mejl som användaren själv önskar, t.ex. påminnelser om förfallodag och meddelanden från nyhetsbevakningen.

Förutom de ovan nämnda uppgifterna kan man också spara information om användarens aktiviteter i Finna. Sådan information är bl.a. språk, aktiverad påminnelse om förfallodag, nyhetsbevakningar, poster som användaren har sparat i egna listor, bibliotekskort som användaren själv lagt till och sociala metadata (kommentarer, recensioner, nyckelord).

För andra funktioner som hanterar användarnas uppgifter (t.ex. för funktioner som gäller reserveringar, lån och avgifter) används bibliotekssystemets tjänstegränssnitt och uppgifterna sparas inte i Finna. Sådana uppgifter (däribland postadressen, telefonnumret, giltighetstiden av användarkonton, låningsförbuder, låner, avgifter, reservationer och beställningar) hämtas realtid bara för användningsläget. Frivilliga påminnelserna om förfallodag är undantager. I samband med att en påminnelse om förfallodag skickas till användaren sparas id-numret och förfallodagen för lånet, detta för att varje påminnelse bara ska skickas en gång.

Finnakonton som skapas med bibliotekskorts-, Finna- eller Haka-koder är separata, även om de tillhör samma person med samma e-postadress.

Användaruppgifterna behandlas för tjänsteproduktionen vid Nationalbiblioteket och CSC – IT-centret för vetenskap (tjänsteproducenterna) samt vid organisationerna som tillhandahåller material i Finna angående de användaruppgifterna av organisationernas egna kunder. Uppgifterna lämnas inte ut. Användaruppgifterna sparas i 12 månader efter den senaste inloggningen.

Det finns en registerbeskrivning för hanteringen av användaruppgifter.

Coo­ki­es

Användningen av webbplatsen följs för att vi ska kunna förbättra tjänsterna. För uppföljningen används kakor (cookies). Dessa cookies lagrar ingen information som gör det möjligt att identifiera användaren. Cookies innebär ingen datasäkerhetsrisk och de kan inte sprida virus eller sabotageprogram. När du besöker sidorna godkänner du användningen av cookies.